Algemeen

LAATSE CD 2015! BESTEL NU!

€ 10,-

 .facebook_1446760083814

Prachtige live-opname van het Jubileumconcert op 30 mei 2015 in de Oude Kerk van Delft

8 nummers Mannenkoor David, 4 nummers samenzang

 Bestel per mail via: secretaris@mannenkoordavidlisse.nl

Algemeen

Mannenkoor DAVID uit Lisse, dat bestaat sinds 1994, is een enthousiast koor dat al een aantal jaren lang een gestage groei doormaakt. Begonnen met ruim 20 leden, een hoogtepunt van rond de 75 leden, telt het koor nu zo’n 50 leden. Het koor is een christelijk mannenkoor; wat dit betekent en hoe we daar invulling aan geven is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Alle mannen die graag zingen en genoemde statuten en het huishoudelijk reglement onderschrijven, kunnen van ons koor lid worden.

Nieuwe leden kunnen zelf vaststellen op welke toonhoogte ze het liefst zingen en kiezen vervolgens voor de stemgroep 1e tenor, 2e tenor, bariton of bas. Uiteraard kan onze dirigent hierin ook een helpende hand bieden en samen met u vaststellen welke toonhoogte het best bij u past.

De contributie bedraagt voor leden € 12,50 per maand.

Per jaar wordt aan ongeveer 6 tot 8 uitvoeringen en concerten meegewerkt. Daarbij wordt er altijd wel 1x per jaar in de eigen Salemkerk in Lisse gezongen en met regelmaat in de oude Jeroenskerk te Noordwijk. Daarnaast hebben we afgelopen jaren een aantal mooie uitstapjes gehad naar o.a. De Doelen te Rotterdam en de Grote kerk van Dordrecht. Er wordt gestreeft naar een maximale reistijd van ongeveer 60 minuten vanaf Lisse, we zingen dus niet in het hele land. Regelmatig wordt gezamenlijk met de bus gereisd.

 

Dirigent

 

Vanaf 1 januari 2014 wordt ons koor begeleid door dirigent Hugo van der Meij uit Katwijk. Hiermee maakte mannenkoor David een nieuwe start na 12 jaar onder leiding van Frans Cornet te hebben gezongen.

Hugo van der Meij werd geboren in Katwijk op 30 maart 1992. Al op zeer jonge leeftijd zat hij veel achter de piano en zijn ouders verbaasden zich dat hij er al liedjes kon uithalen. Na een jaar algemene muzikale vorming begonnen de pianolessen op de plaatselijke muziekschool. Hij was toen zeven jaar. Vijf jaar heeft hij pianoles gehad, waarvan de laatste twee jaar privéles van Peter Bontje. Ondertussen was hij op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag uitgenodigd om te komen voorspelen, er werd een absoluut gehoor geconstateerd. Geen les in de puberteit, maar elke dag was hij achter de piano te vinden. De eerste uitnodigingen voor bruiloften etc. kwamen binnen en in die tijd kwam er ook steeds meer interesse voor het orgel. Hij was zestien toen hij orgelles ging nemen bij Sjaak van Duijn op het orgel van de Oude kerk in Katwijk. Vooral improviseren bleek een sterke kant te zijn. In die tijd ontmoette hij Hendrik van Veen en hun samenspel bleek een succes! Verschillende keren heeft Hugo meegewerkt aan een concert van Andre Knevel en Liselotte Rokyta. Hugo is organist in de Chr. Ger. Kerk te Rijnsburg en Scheveningen, en in Herv. Gemeente Benjamin te Katwijk. Ook begeleidt hij een aantal koren, zoals het Katwijks familiekoor Ichtus, Gem. koor Soli Deo Gloria te Alphen en Urker mannenkoor Eneas.

Hugo is naast David nog dirigent van de volgende koren: Chr. Katwijks jongerenkoor Dei Gratia, Gem. koor Laudate Deo en kinderkoor Jedid-Jah te Scheveningen.

Voor meer informatie: www.hugovandermeij.nl

 

Organist

Vanaf 2016 hebben we geen vaste begeleider meer aan ons koor verbonden. Onze dirigent zorgt per concert zelf voor een geschikte begeleider, bijvoorbeeld Arjan Wouters of Jan Rozendaal.

André Hobo en Arjan Wouters waren eerder aan mannenkoor David verbonden als vaste begeleiders.

 

Bestuur

Gert Baaij, voorzitter
Pieter Balkenende, secretaris
Jos van der Aart, penningmeester
Vacature, muziekcommissaris
Ben Ligtenberg, algemeen adjunct

 

Repetities

In principe repeteren we wekelijks op elke donderdagavond van 20.00-22.00 uur in de Salemkerk in Lisse. De avond wordt geopend met het lezen van een Bijbelgedeelte en gebed. Vervolgens wordt er gerepeteerd tot ca. 21.00 uur waarna we 15 minuten pauzeren met koffie. Hierna repeteren we tot ca. 22.00 uur en wordt de avond met gebed besloten.

Het verenigingsseizoen begint in september en loopt t/m april het volgende jaar. Houd u van zingen en bent u geïnteresseerd geraakt? Kom dan gerust vrijblijvend eens langs tijdens de repetitie om de sfeer te proeven en te luisteren. De eerste repetities zijn altijd vrijblijvend, de eerste volle maand dat u meedoet wordt u officieel lid.

Een overzicht van onze repetities is te bekijken via menu-item Agenda

Wilt u in contact komen met mannenkoor David?

Kijk daarvoor onder het menu-item Contact.